JCR Eurasia Rating has evaluated Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’s consolidated structure and assigned a high investment grade credit rating of “AA(Trk)” on the Long Term National Scale with a “Stable” outlook. Long Term International Foreign and Local Cu

JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve konsolide yapısını yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA (Trk)”, görünümünü ise “Stabil” olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümler ise ülke tavanı olan “BBB-” ve “Stabil” olarak belirlenmiştir. Tüm notlar ve detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu

:

BBB- / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BBB- / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası İhraç Notu

:

n.a

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

AA (Trk) / (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu

:

AA (Trk)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu

:

A-3 / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

A-3 / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-1+ (Trk) / (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu

:

A-1+ (Trk)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB

1968 yılında kurulmuş olan ve 1971 yılında üretime başlayan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Dünyadaki en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Şirket, tam kapasite kullanım seviyelerinde faaliyetlerini sürdüren, büyük ölçüde doyuma ulaşmış akrilik elyaf sektöründe pazar lideri konumundadır. İç piyasadaki konumu ve güçlü küresel pazar payının yanında Aksa Akrilik, muhtelif döviz cinsîlerinden stabil gelir üretmektedir. Ürün çeşitliliği, araştırma ve ürün geliştirme, yüksek katma değerli teknik akrilik elyaflar ile daha dayanıklı ve endüstriyel kullanım avantajlarıyla desteklenmektedir. Ayrıca, Aksa Akrilik, karbon elyafının imalatı ve geliştirilmesi için dünya kimyasal üreticisi Dow Chemicals, DowAksa ile ortak bir girişim kurmuş ve DowAksa Karbon Elyaf, Aksa Egypt, Fitco gibi iştirakleriyle birlikte faaliyetlerine devam etmektedir.

Aksa Akrilik, hem dünyada ikinci büyük akrilik elyaf pazarı olan Türkiye'de, hem de küresel pazarda güçlü bir piyasa gücüne sahiptir. Aksa Akrilik'in hammaddeye erişimini kolaylaştıran kendi limanının yanı sıra, toplamda 142.5 MW kapasiteli elektrik üretim ve iç su arıtma tesisi içeren entegre üretim kompleksini barındıran kampus, Şirketin tüm üretim sürecini büyük bir verimlilikle tamamlamasına imkân vermektedir. Ayrıca, Şirket süreç verimlilik ve kalitesini artırmak ve risk faktörleri ile olası etkilerini azaltmak için periyodik olarak üretim hatlarını yenilemektedir. Ürün yelpazesi içsel yetkinlikler ile geliştirilmiş ve pigment boyalı filamentler ve yanmazlık özellikli modakrilikler ile çeşitlendirilmiştir.

Ana maliyet bileşeni olan akrilonitrilin fiyat değişikliklerini, nihai ürün fiyatına dinamik bir şekilde yansıtan Aksa Akrilik, brüt kar marjını koruyabilmektedir. Satışların maliyetinin yükselmesinden kaynaklanabilecek dezavantajları korumanın yanı sıra, Şirket maliyet verimliliğini artırmak için devam eden çeşitli projeler ile marjını yükseltmektedir. Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübe ve yüksek piyasa gücünden dolayı, Aksa Akrilik, faiz geliri sağlayan nakit rezervleri ve düşük net borç ile esnek bir bilanço yapısına sahiptir. Bu bağlamda Şirket periyodik ya da uzun vadeli yatırımlar içsel fonlarla finanse edebilmektedir. Aksa Akrilik'in uluslararası ve yerel finansal kurumlara çok iyi erişimi olması sayesinde, ihtiyaç halinde ilave yabancı kaynak kullanımı için yeterli alana sahip olduğu da dikkat çekmektedir. Her ne kadar uzun vadeli görünüm çerçevesinde şirketin döviz pozisyon riski bulunmuyor ve analiz süresince temelde USD bazlı metriklere odaklanılmış ise de, döviz cinsi yükümlülüklerinin yarattığı açık pozisyonun dövizli ve/veya dövize endeksli satış gelirleriyle hedge edilmiş olması, TL’deki hızlı değer kayıpları karşısında kısa vadeli yıllık periyotlarda kaydi olarak yüksek kur farkı zararlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Oluşan kur farklarının, düşük faiz maliyetlerine rağmen, yüksek finansman giderlerine maruz kalındığı izleniminin yarattığı etki değerlendirmelerimizde metodolojik olarak telafi edilmiştir. İhtiyatlı finansal planlama ve yönetimle birlikte, kendi enerjisini ve proses buharını üreten ve kendi limanına sahip olan Aksa Akrilik'in çevreye duyarlı entegre tesisleri güçlü operasyonel risk kontrolüne, verimli iş süreçlerine, fonksiyonel izleme, kalite- kontrol sistemlerine ve oldukça yeterli kurumsallaşma ve sosyal sorumluluk yapısına sahiptir.

Şirketin güçlü piyasa konumu, uluslararası ticaret ağı, dinamik ve müşteriye yansıtılabilen maliyet yapısı, düşük borçluluk ve iyi borç ödeme servisi, Ar-Ge faaliyetleri, güçlü kurumsal yönetim yapısı, ihtiyatlı mali yönetim, geliştirilmiş operasyonel risk yönetimi ve azaltma sistemleri ile yasal uyum seviyesi, çeşitlendirilmiş ürün yelpazesi, öngörülebilir nakit akışları ve DowAksa girişiminin ve yeni ürün serilerinin dikkate değer potansiyeli "AA (Trk) / Stabil" olarak belirlenen Uzun Vadeli Ulusal notunun ana dayanaklarını oluşturmaktadır. Çalışma sermayesi ve likidite yapısı, devam eden kapasite ve yenileme yatırımlarının nakit akımlarına, yeni ürün hatlarının satış performansına ve borçlanma profiline katkısı, ikame ürünlerin piyasa etkisi ve akrilik piyasasındaki uzun vadeli küresel gelişmeler JCR-ER tarafından izlenmeye devam edilecektir.

Şirket'in ana ortağı olan Dinçkök Ailesinin ve aile mülkiyetindeki Akkök Holding A.Ş.'nin kuruluş tarihçesi ve ticari konumu göz önüne alındığında, ihtiyaç duyulduğunda Aksa Akrilik’e likidite sağlamak için istekli ve yeterli mali güce sahip oldukları düşünülmektedir. Bununla birlikte, halka açık hisselerin varlığı da dikkate alınarak, Aksa Akrilik’in Desteklenme Notu yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Grubun içsel kaynak yaratma kapasitesi, düşük borçlanma oranı, özkaynak yapısı ve likidite düzeyi birlikte değerlendirildiğinde; Aksa Akrilik’ın yükümlülüklerini dışarıdan destek alınıp alınmamasına bakılmaksızın kendi imkanları ile karşılama gücünü gösteren Ortaklardan Bağımsızlık notu yüksek seviyeyi belirten (AB) olarak şekillenmiştir.

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Özgür Fuad ENGİN ile iletişim kurulabilir.

JCR EURASIA RATING

Yönetim Kurulu